Jag kan vägen, följ mig

Charcoal on paper 150x100 cm